Energetická měření , analýzy sítí

 • harmonická analýza - FFT analýza do 50-té harmonické proudu a napětí
 • monitoring a analýza kvality napětí dle ČSN EN 50160
 • záznam dějů pro vyhodnocení vlivu přechodových dějů

 

Měříme :

 1. Napětí a proudy (do 10 000A) s přesností 0,2 %
 2. Kmitočet
 3. Účiník
 4. Okamžitý výkon (činný i jalový ve 4 kvadrantech) s přesností 0,5 %
 5. Spotřebovaná energie (činná i jalová ve 4 kvadrantech)
 6. Harmonické složky napětí a proudu do 50-té harmonické (v % a RMS) a jejich posunu vůči základní harmonické
 7. Zobrazení a výpočet směru toku harmonických složek a jejich vlivu na oteplení neutrálního vodiče

 

 

 Součástí měření je souhrnná technická zpráva vyhodnocující parametry sítě včetně harmonických, poruchových a přechodových jevů s návrhem na řešení při    potlačení nežádoucích parametrů.

 Kvalita elektrické energie se může v čase značně měnit v závislosti na vlivech a parametrch sítě.

 Pokud odchylka od daných parametrů překročí určitou mez, mohou zařízení a přístroje napojené do sítě nespolehlivě

 pracovat a nebo mohou přestat fungovat a to buď přechodně nebo trvale.

 

Měření provádí především v těchto připadech :

 • Nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie
 • Analýza energetického rušení při provozu více nelineárních spotřebičů
 • Návrh kompenzačních a filtračně-kompenzačních zařízení
 • Optimalizace spotřeby elektrické energie
 • Potlačení jevu ,,flicker"