Diagnostika elektrických zařízení a pohonů

Pro bezporuchové provozování elektrických zařízení, pohonů a technologií je třeba kontrolavat řadu fyzikálních veličin.

Provádíme měření všech elektrických veličin, teplot, tlaků, otáček a vibrací.

Vibrační diagnostika 
Vibrační diagnostika se zabývá škodlivým kmitáním a vibrováním u rotujících strojů a zařízení.
 

Nejčastější závady způsobující vibrace :

 1. Nevyváženost rotorů
 2. Nesouosost spojek, ložisek a převodů
 3. Poškození ložisek
 4. Opotřebení převodů
 5. Mechanická uvolnění
 6. Zadírání
 7. Rezonance
 8. Deformace

Diagnostikování poruch 

Vibrace pohonů se dělí dle vzniku vibrací :
Mechanický původ 
 1. Nesouosost
 2. Nevyváženost (statická a dynamická excentricita)
 3. Mechanické uvolnění
 4. Ohnutá hřídel
 5. Poruchy převodů
 6. Vady ložisek
Elektromagnetický původ
 1. Ložiskové proudy
 2. Negativní vliv drážkování mag. obvodu
 3. Nesymetrie magnetického obvodu
 4. Přerušení rotorové tyče
 5. Přesycení magnetického obvodu
 6. Statická a dynamická excentricita
 7. Ztráty v magnetických obvodech
 8. Ventilační původ