Kompenzace účiníku

Povinost udržovat účiník svého odběrného místa v neutrálním pásmu (0,95-1) je výrobcům a odběratelům
elektrické energie dobře známa. Při nedodržení stanoveného účiníku je odběrné místo penalizováno
pokutou až do výše 100% ceny odebrané elektrické energie.
Poměrně podstatnou veličinou sítě je jalová energie, jejíž hodnotu určují instalované spotřebiče.
 
Součástí měření je vypracování závěrečného protokolu analýzy sítě včetně  grafů všech měřených veličin
a případné doporučení na odstranění zjištěných závad. Měření obsahuje kontrolu stávajících kompenzačních 
prostředků, posouzení jejich stavu i funkce a zpracování návrhu na vhodně nastavené stupně zaručující
optimalizaci kompenzace. 
 
Nabízíme:
  • návrh kompenzačních zařízení
  • návrh dekompenzačních zařízení 
  • návrh filtračních zařízení
  • zjištění odběrových diagramů podniků
  • montáže kompenzačních rozvaděčů
  • modernizace a opravy starších kompenzačních rozvaděčů 
  • kontrola účinnosti stávajících kompenzačních rozvaděčů
  • projektové zpracování s ohledem na provozní podmínky
  • ekologickou likvidaci starých rozvaděčů