Termovizní měření v elektrotechnice

Provádíme termovizní kontroly prvků rozvodné soustavy, rozvaděčů, vedení a pohonů.
 
Tato bezkontaktní kontrola elektrických zařízení má celou řadu výhod, je rychlá, přehledná a hlavně probíhá bez přerušení provozu a omezení výrobního procesu.
 
Základním principem této metody je detekce zvýšené teploty daného zařízení vlivem neobvyklého zatížení,zvýšení přechodového odporu nebo také opotřebením. Proto je možno včas odhalit potenciálně rizikovou část hrozící vznikem poruchy. Snižuje se tím poruchovost a zároveň zvyšuje stabilita dodávky elektrické energie.
 
 
Použití termovizního měření :
  • Diagnostika a kontrola stavu rozvodů na všech napěťových hladinách
  • Diagnostika a vyhledávání rizik na pohonech
  • Diagnostika a vyhledávání rizik v rozvaděčích
 

Výhody termovizního měření :

  1. Měření se provádí za plného provozu
  2. Měření nemůže jakýmkoliv způsobem ovlivnit nebo poškodit kontrolované zařízení
  3. Pomáhá předcházet závažnějším poruchám (případná závada je rychle lokalizována v počátečním stádiu)